Bestuur

“Muze, bezing mij de listige held, die lang over de wijde wereld zwierf, nadat hij de machtige burcht van Troje verwoest had. Van veel mensen zag hij de steden en leerde kennen hun aard. Veel ellende doorstond hij op zee, vechtend voor zijn leven en de terugkeer van zijn vrienden. Maar, hoe graag hij ook wilde, zijn vrienden redde hij niet; door eigen moedwil vonden zij, dwazen, de dood; want zij aten de runderen van Hyperion, de god van de zon, die hun de dag van de thuiskomst ontnam. Vertel, o goddelijke dochter van Zeus, ook ons dit verhaal en begin het, waar het u goeddunkt.“

(Homerus, Odyssee)


Gezeteld in het Bestuur der o.d.d. Sirene, Orakel genaamd, zijn een Voorzitter,  een Secretaris en een Penningmeester. Het Orakel vertegenwoordigt het dispuut te allen tijde, en heeft een leidende en sturende functie met betrekking tot Sirenezaken. Zij blaast Sirene gedurende een jaar wijsheid, inspiratie en moed in. De leden van het Orakel dragen namen van verschillende Muzen.

Orakel 2023-2024

Melete (Voorzitter):
Lenna Samba
Aeode (Secretaris):
Jessie Blankers
Mneme (Penningmeester):
Paloma Joon